Home2018-09-17T13:36:39+02:00

Welkom bij Royal Cosun

2017 was een goed jaar voor Cosun. De omzet en het resultaat zijn gestegen. De prijs die we aan de leden van de coöperatie hebben betaald voor hun bieten, was beter dan in 2016. Al onze activiteiten hebben bijgedragen aan het concernresultaat.

In het Jaarverslag 2017 presenteert Cosun de resultaten over het boekjaar 2017, de toelichting daarop en is de volledige jaarrekening opgenomen.

Publieksverslag 2017

Met ingang van het boekjaar 2017 brengt Cosun geen analoog MVO-verslag meer uit. Op deze website wordt periodiek informatie toegevoegd over onze inzet op het gebied van ‘profit, planet & people’, bereikte resultaten en initiatieven op het gebied van verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling.