Businessgroepen2018-09-17T13:50:33+00:00

Businessgroepen

2017 was een goed jaar voor Cosun en alle onderdelen van het concern. Dit komt tot uiting in zowel de financiële resultaten als de prestaties op diverse andere gebieden waaronder kostenbeheersing en duurzaamheid.

Elk jaar worden vele miljoenen ton suikerbieten verwerkt tot kristalsuiker in de fabrieken van Suiker Unie. Vanaf de teelt van suikerbieten tot en met de levering van suiker en andere producten aan klanten in binnen- en buitenland zet de onderneming zich in voor kwaliteit en duurzaamheid in de hele keten.

In Nederland worden de bieten verwerkt in de suikerfabrieken Dinteloord en Vierverlaten. Daarnaast zijn er twee specialiteitenfabrieken: die in Roosendaal maakt vooral vloeibare producten en in Puttershoek zijn dat droge specialiteiten. In het noordoosten van Duitsland is een derde suikerfabriek, in Anklam.
Vanuit de thuismarkt Nederland ontplooit Suiker Unie zich steeds verder, vooral in het noordwesten van Europa.

Ontwikkelingen en resultaat 2017
Het resultaat was hoger dan dat in 2016. De hoogte van de suikerprijzen in de eerste helft van het jaar en de gunstige prijzen van de andere producten hebben hieraan bijgedragen.
In campagne 2017 is in totaal zo’n 1,5 miljoen ton suiker geproduceerd. De grote oogsten en de internationale suikervoorraden resulteerden in historisch lage prijzen op de wereldwijde suikermarkt. Dat werkte door in prijsvorming in de Europese markt en in de prijzen van de verkoopcontracten die in de loop van 2017 zijn afgesloten. Deze ontwikkeling zal ongetwijfeld ook in ongunstige zin doorwerken in het resultaat van Suiker Unie in 2018.

Wereldwijd groeit de suikerproductie. De voorraden zijn hoog en de druk op de prijzen eveneens. Dit zal nog wel enige tijd aanhouden. Sinds enkele jaren is Suiker Unie bezig de thuismarkt uit te breiden richting Europese landen met een suikertekort. Een harde Brexit kan ertoe leiden dat Suiker Unie minder naar het Verenigd Koninkrijk kan exporteren. De vooruitzichten in Zuid-Europa zijn gunstig. Op termijn komen ook de exportmarkten Noord-Afrika en het Midden-Oosten in beeld. De ligging van de suikerfabrieken is gunstig met het oog op verscheping per zeecontainer vanuit Nederlandse havens.

De investeringen in de capaciteitsuitbreiding in Dinteloord en Vierverlaten en voor het zoveel mogelijk verlagen van de kostprijs zijn in 2017 afgerond. De laatste fase betrof het vernieuwen van de washuizen. In de komende jaren wordt geïnvesteerd in verdere efficiencyverbetering en in duurzame productie. De afgelopen decennia is het energiegebruik structureel verlaagd. Bij beide Nederlandse suikerfabrieken is in 2017 ruim 23 miljoen m3 groen gas en 4 miljoen MW elektriciteit geproduceerd.

Een groter areaal, een recordopbrengst aan bieten en een suikergehalte van 16,6% tellen op tot een ongekend grote suikerproductie in 2017 in Nederland. De gemiddelde suikeropbrengst kwam uit op 15,5 ton/ha. De campagne 2017 is in Nederland op 11 september gestart en op 10 februari 2018 geëindigd, en gaat daarmee de boeken in als de langstdurende bietencampagne in Nederland.

De Aviko-groep behoort tot de wereldtop in de productie en verkoop van aardappelproducten en voert een uitgebreid assortiment producten dat inspeelt op de wensen van klanten over de wereld. De onderneming exporteert naar ruim honderd landen.

Het productassortiment bestaat uit onder andere verse en diepgevroren frites, tal van aardappelspecialiteiten, gestoomde en voorgekookte aardappelproducten, voorgebakken en granulaat & vlokken. Aviko levert aan zowel de foodservice, het supermarktkanaal als industriële bedrijven.

Ontwikkelingen en resultaat 2017
Aviko heeft een uitstekend jaar achter de rug met een nog iets hoger resultaat dan in 2016. Zowel de fritesbedrijven als de vlokken- en granulaatactiviteit Aviko Rixona draaien over het algemeen goed. De onderneming heeft het kostenniveau structureel verlaagd wat gunstig is voor de concurrentiepositie.

Aviko koopt steeds meer aardappelen op contract in. Dit geeft stabiliteit qua kostprijs, ook al kan die hierdoor wat hoger uitvallen. De onderneming heeft de hogere inkoopprijzen gedurende 2017 voor een flink deel kunnen doorberekenen.
In het verslagjaar is meer nadruk gelegd op producten met veel toegevoegde waarde die zich onderscheiden in de markt zoals producten speciaal voor de Airfryer. De groei in dit segment is relatief groter dan in de afzet van frites, en Aviko zal deze koers aanhouden.
Aviko Rixona heeft in Venray een nieuwe vlokkenwals in gebruik genomen. Mede door deze investering is ze in staat om in een deel van de wereldwijd nog steeds groeiende vraag naar vlokken te voorzien.

Aardappelproducten staan steeds vaker op het menu. Vooral buiten Europa stijgt de consumptie aanzienlijk. De afzet in Centraal en Oost-Europa ontwikkelde zich goed en ook de Zuid-Europese markt liet groei zien. Aviko Norden boekte een vergelijkbaar resultaat als in voorgaand jaar.
De productie van zowel vlokken als frites in China voldoet aan de verwachting. De vraag naar frites groeit nog wat sneller dan de lokale productie. Daardoor blijft het Verre Oosten ook als exportmarkt vanuit Europa interessant. Het in 2017 gestarte programma ter verbetering van de prestaties van de vestiging Amberger (Duitsland) heeft nog niet de gewenste resultaten opgeleverd. Alles wordt in het werk gesteld om in 2018 wel beter te presteren.

Aviko investeert in mensen en de productiefaciliteiten. Daardoor wordt de productiecapaciteit steeds beter benut en wordt er meer geproduceerd met hetzelfde aantal medewerkers. De kwaliteit van de producten is hoog en stabiel. In 2018 zal Aviko zich richten op verdere kostenbeheersing in logistiek en opslag van producten.

Sensus produceert en levert de innovatieve ingrediënten inuline en oligofructose. Dit zijn prebiotische vezels die zeer geschikt zijn als suiker- of vetvervangers en daardoor uitermate geschikt voor producten die passen in een gezond en verantwoord voedingspatroon.

De onderneming heeft twee productielocaties: in Roosendaal en Zwolle. Daar worden niet alleen standaardproducten gemaakt, maar ook geheel nieuwe concepten en toepassingen in samenwerking met de klant ontwikkeld. Die klanten, in Europa, Noord-Amerika en Azië, zijn professionele afnemers in de voedingsmiddelenindustrie, vooral in sectoren zoals brood & banket, zuivel, ontbijtgranen en babyvoeding.

Ontwikkelingen en resultaat 2017
In 2017 zette Sensus een iets lager resultaat neer dan in 2016. In Europa nam de afzet van inuline toe, mede door de trend naar suikerverlaging in voeding. Sensus verwacht dat dit zich de komende tijd zal doorzetten. De prognose voor de Europese markt is dan ook positief.

De Noord-Amerikaanse markt laat een minder rooskleurig beeld zien. Diverse factoren spelen een rol, waaronder tegenvallende verkopen bij sommige klanten die bijvoorbeeld hun recepturen aanpassen ten koste van inuline. Daarnaast heeft de Amerikaanse voedselautoriteit FDA nog geen uitspraak gedaan over de vezelstatus van inuline, waardoor het product nog niet op de lijst van goedgekeurde vezels staat.

In Azië is de afzet stabiel. De verkoop aan producenten van baby- en kindervoeding is een groot maar volwassen marktsegment. Sensus ziet wel andere groeikansen in de Aziatische markt, in de vorm van toepassingen voor voedingssupplementen en producten voor een gezondere darmflora.

Sensus heeft een goede cichoreicampagne gedraaid in 2017. Inzet van reinigers bij de verlading van cichorei heeft bijgedragen aan lagere tarracijfers. Hierdoor is het aantal transportbewegingen verminderd wat past in het duurzaamheidsbeleid.

Er zijn vorderingen gemaakt op weg naar 10 ton inuline per ha in 2023. Daartoe investeert Sensus in teeltoptimalisatie en in begeleiding van telers. De omvangrijke oogst van 2017 is vlot verwerkt en leverde inuline van goede kwaliteit op. Hierdoor is de voorraad eindproduct opnieuw toegenomen. Dit betekent dat er voor 2018 wederom minder areaal wordt gecontracteerd.

SVZ levert hoogwaardige fruit- en groente-ingrediënten aan voedingsmiddelenproducenten over de hele wereld: puree, sap en concentraten voor diverse toepassingen in dranken, zuivel en ijs, jam, gebak, soepen en babyvoeding.

De onderneming heeft ruim 150 jaar ervaring in het verwerken van groenten en fruit. Deze ervaring, plus de moderne fabrieken en duurzaamheidsinitiatieven, zorgt ervoor dat SVZ consistente kwaliteitsingrediënten levert. Dit vereist maatwerk waarmee tevens wordt ingespeeld op behoeften van klanten.

Ontwikkelingen en resultaat 2017
SVZ realiseerde een lager resultaat over 2017 ten opzichte van 2016. In de Europese markt was sprake van enige groei van het volume terwijl het volume in de USA zeer licht is gedaald. De trend in alle afzetmarkten van SVZ is in de richting van natuurlijk, gezond en authentiek. Vooral rood fruit en groentesappen doen het goed.

De stijging in afzet van deze groentesappen waaronder bladgroente, wortel, rode biet en pompoen, vindt plaats in Azië, de Verenigde Staten en Europa. Deze ontwikkeling vertaalt zich niet direct in een stijgende omzet. In Europa is SVZ in 2017 geconfronteerd met een toenemende prijsdruk vanuit grote klanten, die hun eigen inkoopkosten willen verlagen. Dit is voor een groot deel gecompenseerd door een sterke verbetering van het operationele resultaat van SVZ USA.

SVZ heeft zich aangesloten bij het internationale Convenant Duurzame Sappen. De doelstelling is een 100% duurzame teelt en inkoop van fruit en groente in 2030. Klanten vragen hier steeds nadrukkelijker om, en het is van belang om ook op de langere termijn voldoende grondstoffen van goede kwaliteit te kunnen inkopen. SVZ investeert verder in telers door trainingen, meer contractteelt, teeltregistratie en een faire prijs te bieden.

Bij Duynie draait alles om het zoveel mogelijk waarde halen uit organische co-producten. Die zijn veelal afkomstig uit de levensmiddelensector, vooral in Europa maar ook daarbuiten.

Wereldwijd worden grondstoffen schaarser en vraagt de maatschappij steeds meer om duurzaamheid, in alle opzichten en in alle productieprocessen. Mede hierom zet Duynie zich in voor het opwaarderen van co-producten (restanten) tot ‘core’ (kern)producten die als grondstof kunnen dienen voor tal van toepassingen.

Ontwikkelingen en resultaat 2017
Het resultaat van Duynie verbeterde in 2017 sterk in vergelijking met het voorgaande jaar. Per jaar verwerkt de Duynie Group ruim vier miljoen ton aan co-producten (reststromen) uit de voedingsindustrie.

De veevoeractiviteit is het grootste onderdeel van Duynie en groeit nog steeds, vooral door uitbreiding in Midden-Europa. In het verslagjaar bereikte de afzet van perspulp een recordhoogte tegen goede verkoopprijzen.

Ook Novidon (zetmeelproducten) deed het goed in 2017. De afzet van behanglijm zat flink in de lift. Na het behalen van de vereiste certificering begin januari 2018 is de productie van zetmeel voor voedingstoepassingen van start gegaan. De vraag naar zetmeel en -modificaties ontwikkelt zich goed waardoor de verwachtingen positief zijn.

Duynie Ingredients produceert ingrediënten voor huisdiervoeding in het hogere segment. Dit is een groeiende en interessante markt, zeker voor leveranciers die inspelen op trends zoals biologisch en glutenvrij. In 2018 wordt verder te geïnvesteerd in productiefaciliteiten voor deze producten.
AgriBioSource is actief in de handel in biomassa voor biogas- en waterzuiveringsinstallaties. Dit onderdeel heeft een goed jaar achter de rug.

In 2017 is een digitaal handelsplatform voor veevoeders geïntroduceerd onder de naam CheapFeed. Steeds meer klanten weten het platform te vinden. Begin 2018 is het ook voor derden goed toegankelijk gemaakt waardoor het aanbod van grondstoffen zal toenemen.