Businessgroepen2019-04-29T13:51:48+02:00

Businessgroepen

Al onze industriële activiteiten zijn gebaseerd op de grootschalige verwerking van plantaardige grondstoffen, ook wel aangeduid als groene biomassa. Wij zijn georganiseerd in vijf groepen en enkele kleinere bedrijfsonderdelen.

Elk jaar worden vele miljoenen ton suikerbieten verwerkt tot kristalsuiker in de fabrieken van Suiker Unie. Vanaf de teelt van suikerbieten tot en met de levering van suiker en andere producten aan klanten in binnen- en buitenland zet de onderneming zich in voor kwaliteit en duurzaamheid in de hele keten.

In Nederland worden de bieten verwerkt in de suikerfabrieken Dinteloord en Vierverlaten. Daarnaast zijn er twee specialiteitenfabrieken: die in Roosendaal maakt vooral vloeibare producten en in Puttershoek zijn dat droge specialiteiten. In het noordoosten van Duitsland is een derde suikerfabriek, in Anklam.
Vanuit de thuismarkt Nederland ontplooit Suiker Unie zich steeds verder, vooral in het noordwesten van Europa.

Ontwikkelingen en resultaat 2018
De verwachting dat het wegvallen van de Europese marktordening voor suiker ongunstig zou uitpakken voor het resultaat van Suiker Unie, is ruimschoots uitgekomen.
De impact blijkt nog veel heviger dan voorzien. De grote oogst van 2017, zowel binnen Europa als wereldwijd, zette de verkoopprijzen in 2018 zwaar onder druk.
Dat gebeurde zodanig, dat in de loop van het jaar contracten zijn afgesloten die verliesgevend zijn.
De voorraden in Europa moeten verder worden afgebouwd om de prijserosie in de markt te stoppen.
Export naar de wereldmarkt is nauwelijks aan de orde omdat ook daar sprake is van flinke voorraden en daarmee lage prijzen.
Begin 2019 is het beeld enigszins beginnen te kantelen. Het lijkt erop dat de suikerprijzen op de wereldmarkt niet verder dalen en zelfs wat gaan aantrekken.
Alle voorbereidingen op het quotaloze tijdperk ten spijt, heeft Suiker Unie het boekjaar met een verlies moeten afsluiten.
De geringere oogst en daarmee suikerproductie in de campagne van 2018 is vanuit de gewenste afbouw van voorraden niet ongunstig.
De onderneming kijkt, nog kritischer dan voorheen, hoe ze de kosten zo laag mogelijk kan houden.

Nieuwe Afzetmarkten
Van substitutie door isoglucose blijkt amper sprake, wellicht mede door de lage suikerprijzen. Wel zien we dat de trend naar minder suiker in frisdranken doorzet.De verwachting dat er weinig additionele groei van de suikerconsumptie in Europa zal zijn, is een stimulans om nieuwe afzetmarkten buiten de EU te ontwikkelen en onderzoek te doen naar nieuwe toepassingen van suiker en andere componenten uit suikerbieten.
De acquisitie van GreenProtein, een startup die eiwit uit bietenblad wil winnen, past in deze groeiambitie. Voor eiwit uit planten wordt een mooie toekomst voorspeld, deels als vervanging en deels als aanvulling op eiwit uit dierlijke bron.

Opbrengst
Het groeiseizoen 2018 kende vooral hoge temperaturen tijdens de zomer en neerslagtekort. Zeker in gebieden waar niet beregend kon worden, viel de wortelopbrengst lager uit. Mede hierdoor is de bietencampagne korter geworden dan aanvankelijk ingeschat. In Nederland zo’n 120 dagen en in Anklam, in het noordoosten van Duitsland, slechts 101 dagen. Uiteindelijk was de opbrengst 13,2 ton suiker per hectare in Nederland en 11,1 ton in Duitsland. In totaal zijn 6,6 miljoen ton bieten verwerkt in Dinteloord en Vierverlaten. Daaruit is 1,1 miljoen ton suiker gemaakt. In Anklam werden 1,2 miljoen ton bieten verwerkt tot suiker en bio-ethanol. Door de lagere wortelopbrengst is minder bietenpulp beschikbaar voor de veehouderij.
Green Energy, het onderdeel dat groen gas maakt bij de suikerfabrieken, kijkt terug op een succesvol jaar. In Nederland is ongeveer 25 miljoen m3 geproduceerd in 2018, bij de fabriek in Anklam nog een 10 miljoen m3. Het is de bedoeling om de capaciteit bij beide fabrieken verder verder te vergroten en meer groen gas te gaan verkopen.

De Aviko-groep behoort tot de wereldtop in de productie en verkoop van aardappelproducten en voert een uitgebreid assortiment producten dat inspeelt op de wensen van klanten over de wereld. De onderneming exporteert naar ruim honderd landen.
Het productassortiment bestaat uit onder andere verse en diepgevroren frites, tal van aardappelspecialiteiten, gestoomde en voorgekookte aardappelproducten, voorgebakken en granulaat & vlokken. Aviko levert aan zowel de foodservice, het supermarktkanaal als industriële bedrijven.

Ontwikkelingen en resultaat 2018
In 2018 heeft Aviko voor de derde maal op rij een goed financieel resultaat geboekt. De onderneming wil verder groeien en daartoe investeren in product- en marktontwikkeling, en in productiecapaciteit. Een van de grotere investeringen betreft een nieuw vrieshuis bij de fritesfabriek in Steenderen. Dit wordt naar verwachting in de loop van 2019 in gebruik genomen. De vraag naar frites en aardappelproducten groeit, vooral buiten West-Europa. De onderneming wil meegroeien met de markt en zoekt een afgewogen mix om die groei te realiseren. De bestaande productiecapaciteit is vrijwel volledig bezet. In het lopende boekjaar worden diverse opties om de productiecapaciteit uit te breiden in kaart gebracht en afgewogen.

Markten 2018
Aviko wist in de belangrijkste Europese foodservice markten haar positie te consolideren. In Centraal- en Oost-Europa heeft Aviko een leidende positie en kan daar profiteren van de sterke consumptiegroei. De mogelijke gevolgen van een Brexit zijn op dit moment nog moeilijk in te schatten. Naar verwachting blijft de wereldwijde consumptie van aardappelproducten toenemen. Export van frites naar de wereldmarkt blijft dan ook een aantrekkelijke optie voor Aviko. Wel is er zorg over protectionistische maatregelen in Zuid-Amerika. In 2018 is SuperCrunch Fresh succesvol geïntroduceerd. Dit zijn frites, speciaal voor de foodservice en snackbars, met de claim dat ze lang knapperig blijven: ‘Friet om mee thuis te komen’. In het najaar van 2018 is de specialiteitenfabriek Amberger in Duitsland gesloten. Diverse ingrepen op deze locatie hebben niet tot het vereiste resultaat geleid, namelijk een winstgevend onderdeel binnen Aviko.
De joint venture Aviko Snow Valley in het noordoosten van China is eind 2018 beëindigd. De onderneming draaide prima, maar de samenwerking met de Chinese partner verliep stroef. Dit dreigde een remmende factor te worden, terwijl de markt juist veel kansen biedt om te groeien. Aviko heeft nu de handen vrij om een eigen weg in te slaan op de Chinese markt. Aviko Rixona heeft het goed gedaan. De vlokkenwals in Venray is vol in bedrijf gekomen in 2018. Ook de vlokkenfabriek in Gansu, China, heeft stevig bijgedragen aan het resultaat.

Investeringen
De investering in het vrieshuis in Steenderen gaat bijdragen aan lagere logistieke kosten voor Aviko en een betere servicegraad voor klanten. De nieuwe opslag voor koelvers product beoogt eenzelfde doel. De waterzuivering in Rain am Lech, Duitsland, is verbeterd. Daardoor kan de productiecapaciteit groeien en wordt het milieu ontzien. In Aviko Norden is een investering voorzien om de positie in toegevoegde waarde producten te verstevigen. Aviko investeert niet alleen in materiële zaken maar ook in de veiligheid in en rond de fabrieken, en in opleiding en training van alle medewerkers.

In- en verkoopbeleid
Aviko koopt het grootste deel van de grondstof, aardappelen, in op contract. Dit biedt enerzijds Aviko grondstofzekerheid en prijsstabiliteit en anderzijds telers een gegarandeerde prijs. Aviko ziet dat de rol van de aardappelteler verandert van leverancier naar ketenpartner.

Sensus produceert en levert de innovatieve ingrediënten inuline en oligofructose. Dit zijn prebiotische vezels die zeer geschikt zijn als suiker- of vetvervangers en daardoor uitermate geschikt voor producten die passen in een gezond en verantwoord voedingspatroon.
De onderneming heeft twee productielocaties: in Roosendaal en Zwolle. Daar worden niet alleen standaardproducten gemaakt, maar ook geheel nieuwe concepten en toepassingen in samenwerking met de klant ontwikkeld. Die klanten, in Europa, Noord-Amerika en Azië, zijn professionele afnemers in de voedingsmiddelenindustrie, vooral in sectoren zoals brood & banket, zuivel, ontbijtgranen en babyvoeding.

Ontwikkelingen en resultaat 2018
De Europese trend van suikerverlaging in voeding heeft geleid tot een sterke groei in de afzet van inuline in Europa. In de Verenigde Staten is de afzet lager dan verwacht. De erkenning van inuline als voedingsvezel door de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit FDA zal in 2019 bijdragen aan afzetgroei bij bestaande klanten en interesse van nieuwe klanten. De VS blijven een aantrekkelijke afzetmarkt voor Sensus. Verder heeft concurrentie voor margedruk gezorgd. Dit heeft zich vertaald tot een lager resultaat voor Sensus. Sensus onderzoekt doorlopend nieuwe toepassingen van inuline, vaak samen met klanten. Verifieerbare herkomst van de inuline en het natuurlijke, plantaardige karakter worden steeds belangrijker bij professionele klanten omdat consumenten daaraan hechten. Vooral in Azië, dat een groeimarkt blijft. Inuline vindt er zijn weg naar babyvoeding en specifieke producten waaraan het als prebiotische vezel wordt toegevoegd. Met name China biedt perspectief voor verdere afzetgroei.

Teelt
Het buitengewone groeiseizoen in Nederland heeft geleid tot een enigszins vertraagde opkomst van de cichoreiwortels. De daaropvolgende lange, warme en zeer droge zomer heeft ertoe geleid dat de wortelopbrengst en daarmee de opbrengst van inuline wat lager is uitgevallen dan vorig jaar. De cichoreicampagne heeft zo’n zestien weken geduurd en is vóór de jaarwisseling geëindigd. Met het lagere areaal is de voorraad inuline nu meer in balans met de vraag vanuit de markt. Voor 2019 is een uitbreiding van het areaal gewenst en zijn dienovereenkomstig meer hectares gecontracteerd. Sensus heeft de ambitie in 2023 10 ton inuline van een hectare te realiseren en is goed op weg om dit doel te bereiken. Dit perspectief motiveert telers om cichorei in hun bouwplan te houden en er zo voor te zorgen dat Sensus over voldoende, kwalitatief goede grondstof kan blijven beschikken.

Duurzaamheid
Sensus onderzoekt mogelijkheden om de CO2-voetafdruk van de inulineproductieketen structureel verder te verlagen. Dit gebeurt met diverse partijen en belanghebbenden, waaronder lokale overheden, zoals provincies en gemeenten. Het gaat om studies voor alternatieve energiebronnen, zoals biovergisting, en om verduurzaming van de teelt, waaronder grondbewerking en middelengebruik. De investeringen in verduurzaming van de productie en verwerking zijn mede ingegeven door de vraag vanuit de markt en passen in de duurzaamheidsagenda van het concern. Met het oog op de toekomst zet Sensus onverkort in op groei en behoud van marktaandeel. De groei wordt gerealiseerd met het ontwikkelen van nieuwe klanten en nieuwe applicaties. Daarbij worden de aantoonbare herkomst en het natuurlijke karakter van inuline steeds belangrijker.

SVZ levert hoogwaardige fruit- en groente-ingrediënten aan voedingsmiddelenproducenten over de hele wereld: puree, sap en concentraten voor diverse toepassingen in dranken, zuivel en ijs, jam, gebak, soepen en babyvoeding.
De onderneming heeft ruim 150 jaar ervaring in het verwerken van groenten en fruit. Deze ervaring, plus de moderne fabrieken en duurzaamheidsinitiatieven, zorgt ervoor dat SVZ consistente kwaliteitsingrediënten levert. Dit vereist maatwerk waarmee tevens wordt ingespeeld op behoeften van klanten.

Ontwikkelingen en resultaat 2018
SVZ heeft in 2018 een lager resultaat genoteerd in vergelijking met vorig jaar. De extreme warmte en droogte trof ook dit Cosun onderdeel. Hierdoor viel de oogst van bijvoorbeeld wortelen tegen. De droge en warme zomer in Europa was gunstig voor de groei van rood fruit, maar de zeer grote oogst van bijvoorbeeld frambozen, drukte de verkoopprijzen en daarmee de marges. In de tweede thuismarkt van SVZ, de Verenigde Staten, is het beeld gunstiger dan in de Europese markt. Het afgelopen jaar waren oogsten en verkoopprijzen stabieler. De verwerkingscapaciteit van de fabriek in het noordwesten van de VS wordt uitgebreid en is gepland in het derde kwartaal van 2019 operationeel te zijn, op tijd voor de verwerking van de groenteoogst.

Duurzaamheid
SVZ is geaccrediteerd leverancier van duurzame fruit- en groenteingrediënten en streeft naar 100% duurzame aankoop in 2030. Zaken als biodiversiteit en watermanagement spelen steeds nadrukkelijker een rol in de gebieden waar de grondstoffen voor SVZ worden geteeld. SVZ werkt samen met telers en zorgt voor specifieke trainingen op het gebied van bijvoorbeeld voedsel- en warenwetgeving, hogere opbrengsten per hectare en minder gebruik van pesticiden. SVZ wil verspilling tegengaan en werkt aan het volledig en optimaal benutten van grondstoffen. Het komende jaar breidt SVZ de samenwerking met klanten op gebied van productontwikkeling en innovatie verder uit. Met meer dan 150 jaar ervaring in de aanvoerketen, het productieproces en de afzetmarkten, kan SVZ goed inspelen op de toenemende maatschappelijke vraag naar transparantie in de voedingsmiddelindustrie en de toenemende vraag naar organische producten. Daarnaast werkt SVZ aan de ontwikkeling van nieuwe afzetmarkten zoals kleinverpakkingen en bijpassende producten.

Bij Duynie draait alles om het zoveel mogelijk waarde halen uit organische co-producten. Die zijn veelal afkomstig uit de levensmiddelensector, vooral in Europa maar ook daarbuiten.
Wereldwijd worden grondstoffen schaarser en vraagt de maatschappij steeds meer om duurzaamheid, in alle opzichten en in alle productieprocessen. Mede hierom zet Duynie zich in voor het opwaarderen van co-producten (restanten) tot ‘core’ (kern)producten die als grondstof kunnen dienen voor tal van toepassingen.

Ontwikkelingen en resultaat 2018
In 2018 heeft Duynie Group haar vijftigjarig bestaan gevierd met medewerkers, leveranciers en afnemers. De groep heeft daarbij laten zien wat ze in huis heeft en wat de ambities zijn. In financieel opzicht heeft Duynie Group volgens verwachting bijgedragen aan het concernresultaat. Bedrijven in de levensmiddelensector leveren hun co-producten aan Duynie die ze na bewerking weer afzet in diverse marktsegmenten. Duynie Group heeft zich weten te positioneren als zeer professionele partij in dit segment. In toenemende mate wenden leveranciers zich tot Duynie voor advies over hoe hun co-producten verder kunnen worden opgewaardeerd tot nuttige producten met een hogere toegevoegde waarde.

Verstevigen marktpositie
De erkenning vanuit de markt helpt bij het verstevigen van de marktpositie. Alle inzet is daarop gericht. Ook het investeringsprogramma van Duynie moet hieraan bijdragen. De bouw van de CO2-neutrale fabriek van Duynie Ingredients in Cuijk vordert gestaag en moet gaan voorzien in de toenemende vraag naar hoogwaardige huisdiervoeding die op verantwoorde wijze wordt geproduceerd.
Novidon maakt nu ook zetmeelproducten die in voedingsmiddelen voor mensen mogen worden toegepast. Duynie doet onderzoek naar het winnen van eiwit uit plantaardige grondstoffen. Ze trekt daarbij op met andere Cosun-bedrijven die hier eveneens onderzoek naar doen. Duynie Group heeft een verkoopkantoor geopend in het zuidwesten van Polen. Van daaruit wordt de regionale markt voor veevoer verder ontwikkeld. De productievestiging in Tsjechië is in 2018 gesloten. De installatie is overgeheveld naar de vestiging in Wrexham, Verenigd Koninkrijk. Mede met het oog op de onzekerheid rond de Brexit is het verstandig om over voldoende productiecapaciteit binnen de UK te beschikken.

Verduurzaming energieverbruik
Op het gebied van duurzame energie heeft Duynie Group twee activiteiten. Het onderdeel AgriBioSource (ABS) levert componenten aan bedrijven die actief zijn in biomassavergisting. Daarnaast heeft Duynie Group een warmteterugwinningsconcept ontwikkeld dat in de loop van 2019 wordt getest bij de vestiging van Aviko in Proven (België). Het is een warmtepomp die laagwaardige warmte opvangt en omzet tot bruikbare energie zodat per saldo minder energie ‘van buiten’ moet worden ingezet. Als dit systeem zich in de praktijk heeft bewezen, wil Duynie Group het gaan toepassen bij diverse leveranciers en zo een substantiële bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2-voetafdruk in die productieketen. Verdere digitalisering blijft een speerpunt. Digitale handelsplatforms zijn volop in ontwikkeling. Daarnaast vindt steeds meer dataverzameling op locatie plaats. Op deze wijze kan Duynie het voorraadbeheer voor de afnemer en leverancier verzorgen en de efficiency in logistiek optimaliseren. Dit kan eveneens bijdragen aan minder CO2-uitstoot.