Financieel2018-09-28T14:20:31+00:00

Resultaten 2017

Cosun realiseerde in 2017 een hogere omzet en hoger resultaat dan in 2016. Alle bedrijven in de portfolio hebben aan het concernresultaat bijgedragen. De toename ten opzichte van 2016 komt vooral van Suiker Unie dat kon profiteren van hogere suikerprijzen in de eerste helft van 2017.

De netto-omzet steeg in 2017 naar € 2.112 miljoen (2016: € 1.988 miljoen). Alle bedrijven in de Cosun-portfolio hebben daaraan bijgedragen. De toename, ook in het resultaat, komt vooral van Suiker Unie.

Het bedrijfsresultaat inclusief incidentele resultaten was in 2017 € 108 miljoen (2016: € 77 miljoen). De operationeel resultaat voor afschrijving en amortisatie, exclusief incidentele resultaten (EBITDA) nam toe met € 26 miljoen naar € 198 miljoen tegen € 172 miljoen in 2016.

De investeringen in vaste activa bedroegen € 187 miljoen (2016: € 121 miljoen).
Het vergroten van de verwerkingscapaciteit van de suikerfabrieken Dinteloord en Vierverlaten is in 2017 afgerond, als laatste is geïnvesteerd in nieuwe washuizen. Verder investeerden we onder andere in uitbreiding van de biogasproductie.
Bij Aviko is een meerjarig investeringsplan in uitvoering dat is gericht op vergroting en verdere flexibilisering van de productiecapaciteit van de fritesfabrieken, onder andere in Rain (Duitsland). De capaciteit van de fritesfabriek in China wordt eveneens uitgebreid. Daarnaast investeert Aviko in extra capaciteit voor specialiteiten en is een nieuwe vlokkenwals in Venray in gebruik genomen.
Het Cosun innovation center is in 2017 geopend. Ook het IRS is hierheen verhuisd. De overige investeringen betroffen voornamelijk vervangingsprojecten bij Sensus, SVZ en Duynie.

0
Balanstotaal
0
Liquiditeit
0
Solvabiliteit
0
Groepsvermogen
Klik hier voor de complete geconsolideerde balans 2017

Het balanstotaal nam in 2017 toe tot € 1.901 miljoen (2016: € 1.790 miljoen), met name door de investeringen. De liquiditeit verbeterde met € 137 miljoen.
Het groepsvermogen nam toe met € 72 miljoen tot € 1.250 miljoen (2016: € 1.178 miljoen).
De solvabiliteit lag eind 2017 op 66%, hetzelfde als het jaar ervoor. De financieringspositie van het concern blijft onverminderd sterk. In deze situatie verwachten wij geen belangrijke wijzigingen in 2018.

De ledentoeslag is het deel van het resultaat dat via de quotumbietenprijs aan de leden van de coöperatie wordt uitgekeerd. Voor 2017 gaat het € 96 miljoen.

De basisprijs voor quotumbieten is vastgesteld op € 32,50 per ton. De ledentoeslag kwam uit op € 14,75 per ton. Per saldo is de ledenprijs voor quotumbieten daarmee vastgesteld op € 47,25 bij 17% suikergehalte en een winbaarheidsindex van 91.

Bij gemiddelde winbaarheid en gemiddeld gehalte komt de ledenprijs voor quotumbieten uit op € 45,62. In 2016 was dit € 44,15. De hoeveelheid quotumbieten nam toe met 35% tot 6,8 miljoen ton.

De gemiddelde suikeropbrengst per hectare lag met 15,5 ton hoger dan in 2016 (13,3 ton).

De gemiddelde opbrengsten voor de Nederlandse bietenteler komen uit op € 4.007 per hectare. Dat is € 690 hoger dan vorig jaar vanwege een hoge hectareopbrengst (meer tonnen bieten per hectare) en een hogere prijs. Daarnaast zijn per hectare meer quotumbieten betaald en is de gemiddelde laatleverpremie hoger vanwege de lange campagne.

De volatiliteit van prijzen van agrarische producten heeft grote invloed op het resultaat van Cosun. Het effect van de daling van de Europese suikerprijs die eind 2017 inzette, zal zich in 2018 laten voelen. Het resultaat van Suiker Unie zal hierdoor sterk dalen. Onze uitgangspositie is evenwel goed. Door de schaalgrootte van de fabrieken en de hoge hectareopbrengsten bij onze telers zijn we zeer competitief.
Voor Aviko verwachten we een vrijwel gelijkblijvend resultaat. Door de lage dagprijs van aardappelen in Europa dalen ook de verkoopprijzen. Vanwege de capaciteitsuitbreiding verwachten we in afzet te kunnen groeien. Bij de andere activiteiten verwachten we een beperkte daling. Bij Sensus vanwege aanhoudende concurrentiedruk en verzwakking van de koers van de dollar, bij SVZ vanwege de matige oogst van bepaalde fruitsoorten in seizoen 2017 en bij Duynie vanwege voorziene lastigere omstandigheden in de afzet van veevoer.
Alles opgeteld verwachten we voor Cosun een lager resultaat in 2018. Cosun blijft het komend jaar onverminderd investeren in versterking van de marktpositie in de diverse segmenten. Dit doen we deels door investeringen in autonome groei waaronder in efficiencyverbeteringen en innovatie, en waar mogelijk door strategische acquisities.