Innovatie2018-09-17T13:49:25+00:00

Innovatie

R&D-professionals weten elkaar steeds beter te vinden. Cosun wil hen mogelijkheden bieden elkaar te ontmoeten en samen aan de slag te gaan. Met het oog op het belang van R&D voor de toekomst van ons concern, is een innovatiecentrum ontworpen dat is voorzien van alle voor onderzoekers en ontwikkelaars benodigde faciliteiten. Het is gevestigd in het agrofood cluster Nieuw Prinsenland in West-Brabant. De ondernemingen op dit bedrijventerrein zijn veelal actief in de agrofood sector.

Het Cosun innovation center biedt flexwerkplekken voor ruim honderd R&D-professionals en gastvrijheid voor collega’s vanuit andere onderdelen. En onderdak aan activiteiten van Cosun Research & Development, Cosun New Business & Innovation, Cosun Biobased Products en het IRS (kennisinstelling voor optimalisatie van de bietenteelt in Nederland) dat een eigen Beetlab tegenover het hoofdgebouw in gebruik heeft.

Het innovation center beschikt over diverse laboratoria (analyse, productontwikkeling, microbiologie en non-food), een compleet geoutilleerde ruimte voor sensorisch onderzoek, twaalf vergaderruimtes en een inpandige proeffabriek. Daarin kan worden geproduceerd op een schaal die groter is dan de mogelijkheden die een laboratorium biedt maar kleiner dan in een ‘echte’ fabriek.

In alle Cosun-onderdelen wordt gewerkt aan innovatie van de eigen producten en processen.
Samen kunnen we vaak nog sneller resultaat boeken. De professionals van R&D bieden ondersteuning binnen heel Cosun op het gebied van kwaliteitsanalyses, applicatieontwikkeling en procesoptimalisatie.

Steeds vaker wordt een beroep op Cosun R&D gedaan om ook innovatieprojecten uit te voeren in nauwe samenwerking met de business. Veel van deze projecten zijn onderdeel van meerjarige innovatieprogramma’s binnen de businessgroepen. Deze ontwikkeling stelt steeds hogere eisen aan de kennis en kunde van de R&D-ers. Deze hooggekwalificeerde professionals hebben een brede oriëntatie en zijn in staat te denken vanuit concepten. Dit vergemakkelijkt de samenwerking met externe kennisinstellingen die verder wordt geïntensiveerd.

De kernactiviteit van New Business & Innovation, en daarmee ook van Cosun Biobased Products, is het zoeken naar en ontwikkelen van nieuwe toepassingen van plantaardige grondstoffen. Daarmee levert dit onderdeel een bijdrage aan het realiseren van de concerndoelstellingen, geeft het invulling aan verduurzaming van processen en producten en draagt het bij aan de winstgevendheid van de bedrijfsactiviteiten, juist ook met het oog op de toekomst.

New Business heeft innovatieprojecten in diverse stadia van ontwikkeling. Sommige verkeren nog in de verkenningsfase en worden op haalbaarheid getoetst. Andere zijn al in het stadium van marktintroductie, bijvoorbeeld Betafib.

De belangstelling in de markt neemt toe, vooral door de functionele eigenschappen van dit product. Samen met potentiële afnemers en Cosun R&D wordt onderzocht hoe Betafib in de productieprocessen van klanten kan worden toegepast. Het product biedt mogelijkheden voor fabrikanten van wasmiddelen, verven en lijm en aan bedrijven in de olie- en gaswinning.

Het Europese samenwerkingsproject Pulp2Value, waarin Cosun Biobased Products de trekker is, gaat het derde jaar in. De afgesproken activiteiten, zoals de demoplant voor Betafib, zijn volgens planning verlopen. Het project loopt door tot 2019 en beoogt aan te tonen dat een integraal en rendabel raffinagesysteem voor suikerbietenpulp haalbaar is.