Verantwoord ondernemen2019-06-24T10:10:25+02:00

Verantwoord ondernemen

Een onderneming voorziet in behoeften van klanten en schept waarde voor verschillende stakeholders. Dat doen we door grondstoffen aan te voeren bij onze fabrieken en die efficiënt te verwerken tot kwaliteitsproducten.
Cosun is verantwoordelijk voor wat er binnen onze bedrijven gebeurt. Hoe veilig wordt er gewerkt? Hoe wordt er omgesprongen met grondstoffen, energie en water? Maar we voelen ons evenzeer verantwoordelijk voor hoe onze grondstoffen worden geteeld en overlast voor omwonenden van onze fabrieken gaan we zoveel mogelijk tegen.

Dit taartdiagram laat zien hoe de waarde die Cosun heeft gecreëerd in 2018 is aangewend. De leden ontvangen bietengeld inclusief ledentoeslag, de medewerkers salaris en aan de overheid worden belastingen afgedragen. Een deel van het resultaat wordt weer geïnvesteerd in de verdere groei en ontwikkeling van Cosun.
Naast het scheppen van waarde voor onze stakeholders, de leden van de coöperatie voorop, richten we onze inspanningen op die gebieden waarop we invloed kunnen en willen uitoefenen:

  • teeltoptimalisatie als verantwoordelijkheid voor telers en milieu;
  • optimalisatie van productieprocessen met het oog op grondstofgebruik en milieu;
  • investeren in de bekwaamheid van medewerkers en in een veilige werkomgeving, en rekening houden met overige belanghebbenden.

Ondernemingen die producten van Cosun-bedrijven afnemen, stellen zichzelf ambitieuze doelen ten aanzien van duurzaamheid. Zij kunnen die alleen realiseren als hun leveranciers daaraan bijdragen. Al onze bedrijven zetten zich in om hun aandeel in de verduurzaming van de productieketens te leveren door onderzoek, innovatie, praktijkaanpassingen en kennisdeling. Om de voortgang te monitoren, zijn diverse registratiesystemen en benchmarks ontwikkeld door zowel Cosun als door externe partijen.

GRONDSTOFFEN 2018

Zorg voor het milieu bij het verwerken van plantaardige grondstoffen komt vaak neer op het tegengaan van verspilling. Grond- en hulpstoffen, energie, water en restanten willen we optimaal benutten. Daarnaast streven we ernaar emissies van onder andere CO2, geur en geluid te beperken, en kijken we kritisch naar de verkeersveiligheid rond onze vestigingen.

KENGETALLEN MILIEU 2018

Cosun verwerkt ruim tien miljoen ton plantaardige grondstoffen per jaar, dat is een bijna onvoorstelbare hoeveelheid biomassa. Daarvoor zijn grote procesinstallaties nodig, en veel hoogwaardige technologie. Om die processen optimaal te laten verlopen, zijn gemotiveerde en gekwalificeerde mensen nodig. Mensen maken uiteindelijk het verschil, ook om alle technologie, logistiek en informatie te sturen en goed te benutten.

KENGETALLEN P&O 2018